วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2554

ตารางกิจกรรมประจำวัน

ตารางกิจกรรมประจำวัน

                07.30-08.45  น.                   รับเด็ก  เล่นอิสระ
                08.45-09.00  น.                   เข้าแถวเคารพธงชาติ
                09.00-09.10  น.                   เชิญเทียน  สวดมนต์  ทำสมาธิ
                09.10-09.30  น.                   กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
                09.30-09.50  น.                   กิจกรรมเสริมประสบการณ์              
                09.50-10.00  น.                   ดื่มนม
                10.00-10. 30  น.                  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
                10.30-10. 30  น.                  กิจกรรมเสรี  (เล่นตามมุม)
                11.00-11.30  น.                   กิจกรรมกลางแจ้ง
                11.30-12.00  น.                   รับประทานอาหาร  ล้างหน้า  แปรงฟัน
                12.00-14.00  น.                   นอนพักผ่อน
                14.00-14.30  น.                   อาหารว่างบ่าย
                14.30-15.00  น.                   กิจกรรมเกมการศึกษา/เล่านิทาน/สรุปบทเรียน
                15.00-16.00  น.                   กลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น